Hakkımızda

Bilim Kültürü anlayışını üyeleri arasında işlevselleştirmek amacıyla, araştırma hevesi taşıyan Ege Üniversitesi lisans öğrencileri tarafından E.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 16.01.2001 tarihinde kurulmuştur.

EBİLTET, gerçekleştireceği bilimsel projeler, seminerler, teknik geziler, sempozyum ve kongreler için gerekli destek E.Ü. EBİLTEM-TTO tarafından sağlanmaktadır.

Amaçları;
Üyelerimize bilimsel çalışmalar yürütme imkanı sağlayarak, bilimsel çalışma metotlarını ve bunların önemini benimsetebilmek,
Ulusal ve uluslararası çapta yürütülen projelerden üyelerimizi haberdar etmek ve çeşitli etkinliklerle bunları duyurmak,
Üniversitemizde yürütülen ve/veya yürütülecek EBİLTET projelerinde bölümler / fakülteler arası koordinasyonu öğrenci düzeyinde sağlayabilmek,
Bilimsel ve teknolojik konularda seminer, konferans, sohbet toplantıları vermek ve/veya organize etmek,
Üyelerin kendi projelerini gerçekleştirmeleri için E.Ü. EBİLTEM-TTO ve / veya TÜBİTAK proje destek programlarından finansman desteği ve danışman tedarik etmek,
Topluluk üyelerinin teknolojik gelişmeleri ve meslek bilgilerini yakından takip edebilmeleri için çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarına teknik geziler düzenlemektir.

EBİLTET, Ege Üniversite’sinin sahip olduğu “Bilim Kültürüne” lisans öğrencileri bazında katkıda bulunulmasını sağlamaktadır.